Download

Locker: cất Ảnh, Ẩn Ứng dụng
Locker: cất Ảnh, Ẩn Ứng dụng
Ẩn các Hình ảnh, Ứng dụng, Video, Ghi chú & Tập tin với tính năng bảo mật Vân tay! Bạn thậm chí có thể xóa các ứng dụng khỏi Màn hình Chính và truy cập chúng chỉ qua Locker của mình! Locker cho phép bạn lấy bất kỳ thứ gì trên điện thoại mình và lưu trữ chúng vào một ứng dụng được bảo mật bằng mã PIN và Vân tay! Bạn sẽ không bao giờ lại phải lo lắng về việc để ai đó sử dụng điện tho
10:04, 28 03 2019
Yêu cầu phiên bản iOS 10.0 trở lên. Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch.
SmoothMobile, LLC
56,9 MB
Google Maps - Transit & Food
Google Maps - Transit & Food
Navigate your world faster and easier with Google Maps. Over 220 countries and territories mapped and hundreds of millions of businesses and places on the map. Get real-time GPS navigation, traffic, and transit info, and explore local neighborhoods by knowing where to eat, drink and go - no matter what part of the world you’re in.
10:01, 28 03 2019
iPhone, iPad, Macbook, Apple TV
Google LLC
217.3 MB
Zalo
Zalo
Zalo is the new market-leading messaging app with amazing features. Rich feature set: Message your friend in a snap. Receive notifications the moment they reply back. Express your emotion with fun and cheerful emoticons and stickers.
08:36, 28 03 2019
iPhone, iPad, Macbook, Apple TV
Zalo Group
213.5 MB
Facebook
Facebook
Keeping up with friends is faster than ever. See what friends are up to. Share updates, photos and video. Get notified when friends like and comment on your posts. Watch and interact with live video
08:09, 28 03 2019
iPhone, iPad, Macbook, Apple TV
Facebook, Inc.
450.5 MB